Skillwell Oy:n osaajapalvelun käyttöehdot

Hyväksymällä Skillwell Oy:n osaajapalvelun käyttöehdot sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Skillwell Oy:n osaajapalveluun (myöh. palveluun). Skillwell Oy:n muissa palveluissa voi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä osaajapalvelun ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Palvelun käyttö

Palvelun omistaja on Skillwell Oy (myöh. Skillwell), Y-tunnus 2920924-6.

Skillwell antaa oikeuden tarkastella ja hyödyntää palvelun aineistoa, kuten käyttäjäprofiileita ja toimeksiantoja, vain sovittuun tarkoitukseen. Palvelun sisältöä ei saa millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Skillwellin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla sivustoilla tai verkkoon kytketyssä ympäristössä on kielletty.

Vastuut

Skillwellillä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivustolla toimitettavia palveluita tai muita sivuston ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelu. Skillwellillä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Skillwell ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Skillwell ei takaa, että sivusto toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Skillwellin palvelussa julkaistava sisältö on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Skillwell ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon palvelusta on mahdollisesti linkki.

Käyttäjä vastaa palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä palveluun haitallista, lainvastaista tai epäasiallista aineistoa.

Immateriaalioikeudet

Skillwellin palvelun sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Skillwellillä. Skillwellin logoa ei saa käyttää ilman Skillwellin suostumusta. Julkiseksi tarkoitettujen sisältöjen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittua, edellyttäen, että tiedon lähde on mainittu.

Henkilötiedot

Skillwell käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyydensuojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Palvelussa kerätyt henkilötiedot ovat osa yhtiön asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa määriteltyyn tarkoitukseen.

Evästeiden käyttö

Skillwell kerää tietoa käyttäjien tavasta liikkua palvelussa Google Analyticsiä tai muuta vastaavaa palvelua käyttäen. Palvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja sivuston kehittämistä varten.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Skillwellin palveluun tai sen sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia.

Nämä ehdot ovat voimassa 30.4.2019 alkaen.