Tutkimusyhteistyö JAMKin opiskelijoiden kanssa on startannut

2/3/2018

Outi Kaakkuri

Skillwellin omistava Growthsetters on aloittanut opiskelijayhteistyön Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat perehtyvät yrityksen avustuksella digitaalisen palvelun rakentamiseen ja kasvattavat siten omaa osaamistaan.

Skillwell-palvelun omistava Growthsetters Oy levittää osaamistaan ohjelmistoalan tulevaisuuden tekijöille. Yritys tekee yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa yhteisessä tutkimusprojektissa, jossa tutustutaan digitaalisen palvelun rakentamiseen.

Opinnoissaan loppusuoralla olevat opiskelijat tutustuvat digitaalisen palvelun kehittämiseen kukin omien kiinnostuksen kohteidensa pohjalta valitusta näkökulmasta. Kevään edetessä jokainen toteuttaa aiheestaan tutkimuksen, joka toimii samalla henkilökohtaisena opinnäytetyönä.

Tutkimuskokonaisuus koostuu rinnakkaisista tutkimuspoluista, joissa keskitytään erilaisiin taitoihin ja tekniikoihin, joita tarvitaan digitaalisen palvelun kehittämisessä. Nämä polut suuntautuvat esimerkiksi web-sovelluksen kehittämiseen, API-rajapinnan suunnitteluun sekä käyttöliittymäsuunnitteluun.

Opiskelijat keräävät monipuolista osaamista tulevaa työelämää varten oman tutkimuspolkunsa sisällä. Lisäksi jokainen oppii laajasti myös muiden aiheista ja yleisemminkin alasta. Näin Growthsetters pystyy tarjoamaan opiskelijalle sekä puitteet onnistuneeseen opinnäytetyöhön että arvokasta oppia ja tietotaitoa tulevaisuutta varten.

"Tarkoituksena on kannustaa ja tehdä mentoroivalla lähestymistavalla oppimisesta laajempaa ja opiskelijoista valmiimpia työelämään. Homma on lähtenyt hyvin liikkeelle, sillä he ovat tulleet tapaamisiin hirveän innoissaan", tutkimuskokonaisuuden päämentori Jari Ikävalko kertoo.

Tutkimuskohteena käytetään urheiluvalmennukseen liittyvää monilajiseen harjoitteluun kannustavaa palvelua, joka koostuu useammasta osa-alueesta tai sovelluksesta. Tutkimuskokonaisuuden aikana keskitytään pelillisen harjoittelusovelluksen pilottitoteutukseen, jota käytetään esimerkkinä kaikissa tutkimuspoluissa.

Koko tutkimusprojekti toteutetaan rinnakkain palvelun varsinaisen kehittämisen kanssa. Opiskelijoiden valitsemista opinnäytetöiden aihealueista riippuen osaa projektissa syntyneistä ideoista voidaan käyttää sellaisenaan lopullisessa palvelussa tai niitä voidaan jatkojalostaa palvelun tulevaa kehitystä varten.

"Opiskelijan ei tarvitse osallistua sovelluksen toteutukseen, jos hänestä tuntuu, ettei siihen ole vielä rahkeita. Oppiminen on tässä nyt tärkeämpää, mutta jos itse haluaa, niin saa osallistua", Ikävalko sanoo.

Opiskelijoilla on koulun puolesta meneillään myös kurssi, josta he saavat opintopisteitä asiakaslähtöisistä projekteista. He hyödyntävät oppimisessaan Growthsettersin asiakasprojektia, ja saavat näin mallia ja pohjaa opinnäytetyönsä tekoon.

"Siinä näkee, millaisia ne työelämän projektit voivat olla ja voi samalla ehkä saada jonkin ahaa-elämyksen", Ikävalko toteaa.

Itsensä kehittäminen ja jatkuva oppiminen on myös yksi Skillwell-palvelun tärkeimmistä teemoista. Sen vuoksi seuraamme innolla ja mielenkiinnolla opiskelijoiden oppimisprosessia ja tutkimuskokonaisuuden etenemistä!

Lue myös nämä:

AWS
Datan hyödyntäminen teollisuuden AWS-ratkaisuissa

Teollisuudessa kertyvän datan analysointi ja hyödyntäminen perinteisin menetelmin on hankalaa tai jopa mahdotonta, sillä datamäärät ovat erittäin suuria....

Asiantuntija
Tiimi
Mikä on headless CMS, ja miten se parantaa verkkopalvelujemme toteutusta?

Otimme Skillwellillä käyttöön Contentful headless CMS sisällönhallintajärjestelmän. Asiantuntijamme kertovat miksi valitsimme järjestelmän, ja mitä hyötyä headless CMS:stä on.

AWS
Järkeistä teollisuusympäristön datan kerääminen AWS-ratkaisulla

Teollisuudessa erilaista dataa on runsaasti. Datan puutteen sijaan ongelmana onkin usein se, miten kaikki eri lähteistä saatu data...

Kauppakatu 39

40100 Jyväskylä

© Skillwell Oy 2022