AWS selkeyttää sovellusten hallintaa ja ajoympäristöä

20/6/2022

Harri Ilvonen

blog-post-image
Mikä avuksi sovellusten kehittämisen ja päivittämisen parempaan hallintaan? Meidän suosituksemme on Amazon Web Services -pilvipalvelu. Kehitysympäristönä se tarjoaa sovellusten hallintaan järjestelmälliset ja varmat toimintatavat.

AWS tuo järjestyksen sovellusten hallinnan hajanaisuuteen

Teollisuuden aloilla erilaisia sovelluksia on tyypillisesti paljon. Niitä on myös kehitettävä sekä päivitettävä säännöllisesti, ja siksi kehitysympäristön ketteryydellä on tärkeä merkitys.

Monessa yrityksessä sovellusten hallintaan on käytössä konttipohjainen Docker Containers -teknologia, jossa kokonaisuutta hallinnoidaan palvelimien päälle luodun klusterin avulla. Kun halutaan ottaa tästä seuraava askel, AWS on luonteva valinta. Sillä päästään sovellusten sujuvassa kehittämisessä ja hallinnassa vielä paljon pidemmälle, ja skaalausmahdollisuudet ovat käytössä ilman ylärajoja. 

Pilvipohjaisen AWS:n ehdottomia hyötyjä yleisellä tasolla ovat äärimmäinen luotettavuus ja edulliset kustannukset. Sovellusten hallinnassa AWS:stä kuitenkin tekevät ylivoimaisen erityisesti seuraavat kolme periaatetta, joilla kehittäminen tapahtuu.

1. Monen tilin malli

AWS-ympäristössä voidaan käyttää monen tilin mallia, jossa sovellusten kehitys pystytään tekemään erillisessä testiympäristössä. Näin uusien sovellusten ja päivitettyjen versioiden toiminta saadaan aina varmistettua ennen kuin niitä otetaan käyttöön varsinaisessa tuotantoympäristössä. Kun testiympäristöt ovat samanlaisia kuin tuotantoympäristö, niissä pystytään luotettavasti varmentamaan ohjelmistojen ja niiden päivitysten toimivuus lopullisessa käytössään. Testiympäristöjä voi olla tarvittaessa useampiakin.

2. DevOps-toimintaperiaate

AWS:ssä sovellusten hallintaa helpottaa DevOps-toimintatapa, jolla tarkoitetaan yksinkertaistetusti sitä, että sovellusten kehitys tapahtuu samanlaisessa ympäristössä kuin niiden pyörittäminen. Tällä periaatteella sovellusten sekä palveluiden toimittaminen nopeutuu ja kehitystyö onnistuu ketterämmin kuin perinteisiä ohjelmistokehitys- ja infrastruktuurinhallintaprosesseja käyttäen. Tarvittavia korjauksia voidaan tehdä matalalla kynnyksellä käyttökokemusten myötä. 

3. Infrastucture as code -lähestymistapa

AWS-pilvikehityksessä infrastucture as code -lähestymistapa on yksi sovellustenhallinnan tehostamiskeinoista. Siinä tavoite on automatisoida pilvessä käytettävien resurssien luomista ja tuoda sen tueksi sovelluskehitystyössä hyväksi havaittuja työtapoja ja -välineitä. Määritykset esitetään koodin kautta, jolloin ratkaisu myös dokumentoi itse itsensä. Jos pilviympäristön hallinta menetettäisiin esimerkiksi tietoturvapoikkeaman takia, vastaava ympäristö pystyttäisiin luomaan samanlaisena uudestaan.


Lataa maksuton opas: Rakenna teollinen vallankumous digitalisoimalla – perustana AWS-pilvipalvelut 

Kirjoitimme oppaan, jossa kerromme, millaisia lukemattomia mahdollisuuksia digitaalisuus tuo liiketoiminnan kehittämiseen teollisuuden aloilla ja miten ne voidaan toteuttaa tehokkaasti AWS-pilvipalvelujen avulla. Perehdy aiheeseen tarkemmin oppaan kautta.

» Lataa opas tästä

Tämä blogiartikkeli on neljäs viiden blogiartikkelin sarjasta, jossa käsittelemme AWS:n mahdollisuuksia teollisuudessa. Seuraavassa artikkelissa keskitymme AWS:n avulla toteutettaviin älykkäisiin ratkaisuihin sekä IoT:hen.

Lue myös aiemmat artikkelit: AWS teollisuuden kilpailuvalttina 

Järkeistä teollisuusympäristön datan kerääminen AWS-ratkaisulla

Datan hyödyntäminen teollisuuden AWS-ratkaisuissa


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää!

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Harri Ilvonen

harri.ilvonen@skillwell.fi

+358 400 830 660

Jari Ikävalko

jari.ikavalko@skillwell.fi

+358 50 386 5590

Lue myös nämä:

blog-post-image
Asiantuntija
AWS
Integraatiot
Modernit integraatioalustat pilvessä

Integraatioita tarvitaan, jotta ohjelmat saadaan keskustelemaan keskenään. Nykyaikaisissa integraatioissa tärkeitä näkökulmia ovat muun muassa ketteryys, skaalautuvuus ja tietoturvallisuus....

blog-post-image
AWS
Datan hyödyntäminen teollisuuden AWS-ratkaisuissa

Teollisuudessa kertyvän datan analysointi ja hyödyntäminen perinteisin menetelmin on hankalaa tai jopa mahdotonta, sillä datamäärät ovat erittäin suuria....

blog-post-image
Asiantuntija
Tiimi
Mikä on headless CMS, ja miten se parantaa verkkopalvelujemme toteutusta?

Otimme Skillwellillä käyttöön Contentful headless CMS sisällönhallintajärjestelmän. Asiantuntijamme kertovat miksi valitsimme järjestelmän, ja mitä hyötyä headless CMS:stä on.

Kauppakatu 39

40100 Jyväskylä

© Skillwell Oy 2022