AWS(ome) Stories - VOL II: Nälkä kasvaa syödessä

12/11/2019

Juha-Tapio Teno

Markku alkoi pohtimaan Amazonin pilven hyötyjä.. muutaman kaverin avustuksella saadaan rakennettua ja pystytettyä uutta konesalia vastaava ympäristö huikean nopeasti! Mitä muita mahdollisuuksia pilven hyödyntäminen tarjoaa?

(Tarinan asiakasyritys on täysin fiktiivinen. Skillwell, Juha-Tapio ja Jari sen sijaan ovat totisinta totta. Toteutukset ja skenaariot pohjaavat Juha-Tapion ja Jarin tosielämän seikkailuihin.)

Laatta-Markun projekti eteni suunnitellusti eteenpäin. Hengähtäminen oli mahdollista, koska pilvestä saatiin nopeasti ja helposti ympäristö, jonka päälle päästiin rakentamaan uutta palvelua. 

Markku alkoi pohtimaan Amazonin pilven hyötyjä.. muutaman kaverin avustuksella saadaan rakennettua ja pystytettyä uutta konesalia vastaava ympäristö huikean nopeasti! Mitä muita mahdollisuuksia pilvi tarjoaa? Voisiko niistä olla meille hyötyä Floor4U:lla? Markku mietiskeli. 

Samaan aikaan Markun kollega, Pasi, oli käynnistämässä omaa projektiaan. Pasi oli kuullut Markun alulle panemasta uudesta tilausjärjestelmästä ja kiinnostui asiasta. Pasi näki tilanteessa mahdollisuuden liiketoimintaraportoinnin automatisointiin ja kehittämiseen. Keskustelun jälkeen Markku ja Pasi totesivat, että Pasin uusi projekti soveltuisi erinomaisesti Proof of Concept-tyyppiseen kokeiluun. Kun on mahdollisuus saada asioita nopeasti eteenpäin, olisi kätevä hyödyntää pilven tarjoamia mahdollisuuksia myös muuhun toimintaan Markun projektin lisäksi.

Markku ja Pasi päättivät kysyä Juha-Tapiolta ja Jarilta apua. Kerättävä ja arkistoitava data sijaitsi tällä hetkellä Floor4U:n konesalissa, levypakat olivat täynnä ja uusia investointeja ei haluttu enää tehdä konesaliin. Pilvipalvelusankarit tulivat siis jälleen tarpeeseen.

Koska Pasin tarve liittyi olemassa olevan datan analysointiin, arkistoimiseen ja raportoinnin kehittämiseen, pienen pohdinnan ja tarpeiden selvittämisen jälkeen kävi selväksi, että analytiikan ja tietojen arkistoinnin osalta AWS tarjoaa loistavat mahdollisuudet. Pasin projekti saataisiin nopeasti käyntiin. Juha-Tapion ja Jarin toimesta päädyttiin tallentamaan konesalin pullistelevan levypakan tietoja S3-palveluun, joka toimii monen modernin Data Lake -ratkaisun perustana. 

S3 mahdollistaa tiedostojen automaattisen luokittelun koneoppimisen avulla, eli usein tai harvemmin käytettyjä tiedostoja on mahdollista siirtää automaattisesti eri tasoille, jolloin kustannukset tiedostojen tallentamisen osalta saadaan pienemmäksi. Lisäksi se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tiedostojen arkistoinnille niiden tietojen osalta joita ei enää päivittäisessä liiketoiminnassa tarvita, mutta ovat välttämättömiä esimerkiksi kirjanpidon tai laillisten velvoitteiden osalta. 

Pilven kautta tarjolla oli käytännössä rajaton määrä tallennustilaa ja Pasille kirkastui Juha-Tapion ja Jarin pitämässä alustuksessa että S3 tulisi ehdottomasti ottaa käyttöön. Mutta miten pilveen saataisiin siirrettyä kaikki tarvittava mahdollisimman helposti? Nälkä todellakin kasvaa syödessä. Historian lehtien havinassa Pasille oli kertynyt valtavia määriä vanhoja dokumentteja, joita haluttiin saada haun piiriin, uuden sukupolven työntekijöitä kun ei paljon fyysisestä kokoelmasta aakkosten mukaan tiedon etsiminen lämmittänyt.

Tällaiseen tilanteeseen Juha-Tapio valitsi aseekseen Textract-palveluun, joka mahdollistaa kuvissa tai dokumenteissa olevan tekstin purkamisen raakadataksi. Sen lisäksi että Textract osaa tehdä sinne syötettävistä dokumenteista kustannustehokkaasti OCR-skannauksen (eli optisen merkkitunnistuksen), joten se pystyy ymmärtämään sille syötetyn tiedon myös taulukoista. Näin lähdedata saatiin pilveen ja nyt siihen voi kohdistaa hakuja. 

Jatkossa Pasi haluaisi tarjota työntekijöilleen ja asiakkailleen läpinäkyvyyttä: mitä töitä on otettava työn alle, mikä on toimituksien tilanne ja arvioitu toimitusaika asiakkaille, ja mikä tärkeimpänä kuinka mahdollisia logistiikkakustannuksia saataisiin optimoitua pitkässä juoksussa. Liiketoimintaraportointia olisi kätevä kehittää Amazon QuickSightpalvelun avulla, ehkäpä siihen pitäisi tutustua tarkemmin... 

Data pilvessä, palvelut käytössä? Miten projekti eteni tästä eteenpäin? Mitä uusia innovaatioita Pasi, Markku, Juha-Tapio ja Jari pohtivat pilven osalta tulevaa varten? Lue lisää seuraavasta jaksosta!

Lue myös nämä:

AWS
Datan hyödyntäminen teollisuuden AWS-ratkaisuissa

Teollisuudessa kertyvän datan analysointi ja hyödyntäminen perinteisin menetelmin on hankalaa tai jopa mahdotonta, sillä datamäärät ovat erittäin suuria....

Asiantuntija
Tiimi
Mikä on headless CMS, ja miten se parantaa verkkopalvelujemme toteutusta?

Otimme Skillwellillä käyttöön Contentful headless CMS sisällönhallintajärjestelmän. Asiantuntijamme kertovat miksi valitsimme järjestelmän, ja mitä hyötyä headless CMS:stä on.

AWS
Järkeistä teollisuusympäristön datan kerääminen AWS-ratkaisulla

Teollisuudessa erilaista dataa on runsaasti. Datan puutteen sijaan ongelmana onkin usein se, miten kaikki eri lähteistä saatu data...

Kauppakatu 39

40100 Jyväskylä

© Skillwell Oy 2022